Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 21/1981 Sb.

Vydána dne: 17.08.1981
Číslo Název předpisu Účinnost od
80/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 11.07.1981
81/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže 23.04.1981
82/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru 21.08.1979
83/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci 08.03.1981
84/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich 01.09.1981
o1/c21/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o2/c21/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982