Objednat předplatné

Částka č. 2/1981 Sb.

Vydána dne: 30.01.1981
Číslo Název předpisu Účinnost od
8/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o odběrních poukazech PZO Tuzex 01.02.1981
9/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 08.10.1980
10/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou 13.11.1980
11/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 127/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 01.03.1981
12/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu 30.01.1981
13/1981 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o zkouškách a posuzování odborné způsobilosti některých pracovníků 01.04.1981
o1/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1981
o2/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o3/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o5/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o6/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.02.1981
o9/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1981
o10/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.01.1981
o11/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.01.1981
o13/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.01.1981
o14/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1977