Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 43/1980 Sb.

Vydána dne: 22.12.1980
Číslo Název předpisu Účinnost od
168/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly 22.12.1980
169/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení v oblasti cen (úplné znění)
170/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad (úplné znění)
171/1980 Sb. Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike 22.12.1980
172/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě 01.01.1981
173/1980 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o jednotné údajové základně organizací 01.01.1981
174/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění 01.03.1981
o1/c43/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c43/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c43/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o4/c43/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o5/c43/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 22.12.1980