Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 4/1980 Sb.

Vydána dne: 21.02.1980
Číslo Název předpisu Účinnost od
16/1980 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 90 (České Budějovice - sídliště Vltava) 21.02.1980
17/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1975) 01.01.1980
18/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o sukcesi Bahamského společenství, Fidži, Lesothského království, Nauruské republiky, Svazijského království a Království Tonga do Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. listopadu 1924 a do Dodatkové úmluvy o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska z 15. února 1935 21.02.1980
19/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Třístranné dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky o zajištění a řádném uskutečňování dodávek tranzitu a odběru elektrické energie z Polské lidové republiky přes území Československé socialistické republiky do Rakouské republiky 02.08.1979
20/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků zkoušek státní kontroly jakosti u výrobků, které jsou předmětem výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou 03.07.1979
21/1980 Sb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských státoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 21.02.1980
22/1980 Sb. Redakční sdělení 21.02.1980
o1/c4/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1980
o2/c4/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1979
o3/c4/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 21.02.1980