Objednat předplatné

Částka č. 38/1980 Sb.

Vydána dne: 27.11.1980
Číslo Název předpisu Účinnost od
150/1980 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi 01.12.1980
151/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 01.01.1981
152/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva 01.01.1981
153/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu 01.01.1981
154/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění vyhláška č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy, ve znění vyhlášky č. 34/1968 Sb. 01.01.1981
155/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu 01.01.1981
156/1980 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků 01.01.1981
o1/c38/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 23.07.1979
o2/c38/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o3/c38/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o4/c38/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c38/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c38/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 27.11.1980
o7/c38/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c38/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.08.1980