Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 34/1980 Sb.

Vydána dne: 21.10.1980
Číslo Název předpisu Účinnost od
139/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vytěžování silničních nákladních vozidel 01.01.1981
140/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o použití a využití dovezeného zboží 01.11.1980
141/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975 (č. 142) 06.03.1980
142/1980 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů 01.01.1981
o1/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1980
o3/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o17/c34/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.12.1979