Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 23/1980 Sb.

Vydána dne: 30.07.1980
Číslo Název předpisu Účinnost od
89/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách 01.09.1980
90/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státních závěrečných zkouškách a státních rigorózních zkouškách 01.09.1980
91/1980 Sb. Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích 01.01.1981
92/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o vědecké a technické spolupráci 17.12.1979
93/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v námořní dopravě 19.12.1979
o1/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1980
o2/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o3/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 24.04.1980
o4/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o5/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o6/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o7/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1980
o8/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o9/c23/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 07.01.1980