Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 20/1980 Sb.

Vydána dne: 01.07.1980
Číslo Název předpisu Účinnost od
74/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží 01.07.1980
75/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví 01.08.1980
76/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky 02.01.1980
77/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského použití prostředků měnících životní prostředí 05.10.1978
78/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 11.03.1980
79/1980 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú. l. I. o úplatách při provozování hudby 01.08.1980
80/1980 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1973 Sb., kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství 01.09.1980
o1/c20/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1980
o2/c20/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1971