Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 17/1980 Sb.

Vydána dne: 12.06.1980
Číslo Název předpisu Účinnost od
58/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se stanoví další osvobození silniční dopravy pro cizí potřeby od povolení 01.07.1980
59/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí 01.07.1980
60/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 01.07.1980
61/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a činnosti organizačních složek československých právnických osob v zahraničí 01.07.1980
62/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o kontrole zahraničně obchodní činnosti 01.07.1980
63/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob 01.07.1980
64/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí 01.07.1980
65/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu hospodářských styků s Jihoafrickou republikou 01.07.1980
66/1980 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 01.07.1980
67/1980 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 12.06.1980
o1/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c17/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.02.1980