Objednat předplatné

Částka č. 1/1980 Sb.

Vydána dne: 18.01.1980
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství 01.02.1980
2/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky) 01.02.1980
3/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění pozdějších předpisů 01.02.1980
4/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o mimořádném hlášení pobytu občanů v souvislosti s převedením ústřední evidence obyvatel na automatizované zpracování 01.02.1980
5/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska 08.10.1979
6/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky 01.02.1980
o1/c1/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.11.1979
o2/c1/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.11.1979