Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 5/1979 Sb.

Vydána dne: 29.03.1979
Číslo Název předpisu Účinnost od
34/1979 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebním obvodě č. 75 (Bratislava II) 29.03.1979
35/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství 01.01.1980
36/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1979 a 1980 01.04.1979
37/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy 09.12.1978
38/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Angolské lidové republiky 30.08.1978
39/1979 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi 01.04.1979
40/1979 Sb. Vyhláška Československé akademie věd, jíž se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií 01.04.1979
o1/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1979
o2/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o4/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1979
o5/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.03.1979
o6/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1978
o8/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o9/c5/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1979
o10/c5/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1979
o11/c5/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1976
o12/c5/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1979