Objednat předplatné

Částka č. 27/1979 Sb.

Vydána dne: 19.12.1979
Číslo Název předpisu Účinnost od
138/1979 Sb. Zásady k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. listopadu 1979 č. 301 08.11.1979
139/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 50 haléřích vzoru 1963 31.12.1979
140/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce topných plynů obyvatelstvu 01.01.1980
141/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou 14.09.1979
142/1979 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl 01.01.1980
143/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení 01.01.1980
144/1979 Sb. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o obhajobách kandidátských a doktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné hospodářské pomoci 01.01.1980
145/1979 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení 01.01.1980
146/1979 Sb. Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se pověřují místní (městské) národní výbory v Zápdoslovenském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství 01.01.1980
o1/c27/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1981
o2/c27/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1979
o3/c27/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o4/c27/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c27/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů