Objednat předplatné

Částka č. 26/1979 Sb.

Vydána dne: 10.12.1979
Číslo Název předpisu Účinnost od
133/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol 10.12.1979
134/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky 22.11.1978
135/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky 17.09.1979
136/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků dodávaných nákupními organizacemi pro zpracování nebo k prodeji 01.01.1980
137/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zemědělském družstevnictví o dovolené a hmotné odpovědnosti členů jednotných zemědělských družstev 01.01.1980
o1/c26/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1979
o2/c26/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o3/c26/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.12.1979
o4/c26/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c26/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1980