Objednat předplatné

Částka č. 23/1979 Sb.

Vydána dne: 08.11.1979
Číslo Název předpisu Účinnost od
113/1979 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani 01.01.1980
114/1979 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 08.11.1979
115/1979 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě 01.09.1980
116/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní 05.02.1979
117/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě 17.01.1979
118/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977 06.02.1979
119/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou republiky Mali 06.06.1978
120/1979 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o prostorové identifikaci informací 01.01.1980
o1/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1979
o2/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1979
o3/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o4/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1979
o6/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o8/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 08.11.1979