Objednat předplatné

Částka č. 21/1979 Sb.

Vydána dne: 31.08.1979
Číslo Název předpisu Účinnost od
101/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 31.08.1979
102/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich 01.09.1979
103/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o nomenklaturách studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách a na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči, o soustavě učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich 01.09.1979
104/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů 01.10.1979
105/1979 Sb. Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 01.10.1979
o1/c21/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o2/c21/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.06.1979
o3/c21/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.06.1979
o4/c21/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 03.07.1979