Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 12/1979 Sb.

Vydána dne: 29.06.1979
Číslo Název předpisu Účinnost od
63/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic 01.08.1979
64/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky 11.07.1978
65/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci 16.03.1979
66/1979 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva průmyslu České socialistické republiky, ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstva obchodu České socialistické republiky a Českého cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb 01.09.1979
67/1979 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky a Slovenského cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb občanům 01.09.1979
o1/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.03.1979
o2/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1977
o4/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1979
o7/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1979
o8/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c12/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 16.03.1979