Přejít na PLUS

Částka č. 6/1978 Sb.

Vydána dne: 10.04.1978
Číslo Název předpisu Účinnost od
29/1978 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád 01.07.1978
30/1978 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům 10.04.1978
31/1978 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
32/1978 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb