Objednat předplatné

Částka č. 32/1978 Sb.

Vydána dne: 12.12.1978
Číslo Název předpisu Účinnost od
139/1978 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru 12.12.1978
140/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu 01.01.1979
141/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 14.10.1978
142/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky 01.09.1978
143/1978 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv 01.01.1979
144/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích 01.04.1979
145/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 140/1975 Sb. 12.12.1978
o1/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1978
o2/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.12.1978
o3/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o4/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o5/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1978
o6/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o7/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o9/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1978
o11/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1978
o12/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1978
o14/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.07.1978
o15/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o16/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o17/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o18/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o19/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o20/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1978
o21/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 02.10.1978
o22/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o23/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.12.1978
o24/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o25/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o26/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1978
o27/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o28/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.12.1978