Přejít na PLUS

Částka č. 3/1978 Sb.

Vydána dne: 31.01.1978
Číslo Název předpisu Účinnost od
11/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 75. výročí narození Julia Fučíka 31.01.1978
12/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti 01.03.1978
13/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování 01.02.1978
14/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a hospodářské úpravě lesů 31.01.1978
o1/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o2/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o3/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.01.1978
o4/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o5/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.01.1978
o6/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o7/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.01.1978
o9/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.01.1978