Přejít na PLUS

Částka č. 20/1978 Sb.

Vydána dne: 28.08.1978
Číslo Název předpisu Účinnost od
87/1978 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy v nových volebních obvodech č. 148 - 153 v městské části Petržalka 28.08.1978
88/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod 10.07.1978
89/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodností a titulů, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice 08.06.1978
90/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů 01.09.1978
o1/c20/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.08.1978
o2/c20/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.08.1978
o3/c20/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.08.1978
o4/c20/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.07.1978
o5/c20/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.08.1978
o6/c20/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o7/c20/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů