Přejít na PLUS

Částka č. 16/1978 Sb.

Vydána dne: 29.06.1978
Číslo Název předpisu Účinnost od
71/1978 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům 01.08.1978
72/1978 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen 01.09.1978
73/1978 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách 01.09.1978
74/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se doplňuje vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství 01.07.1978
75/1978 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona 01.07.1978
o1/c16/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o2/c16/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1978
o3/c16/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c16/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.06.1978
o5/c16/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o6/c16/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů