Objednat předplatné

Částka č. 1/1978 Sb.

Vydána dne: 26.01.1978
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1978 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů 01.07.1978
2/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci při výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely 25.03.1977
3/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních 06.01.1978
4/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 72/1971 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 01.03.1978
5/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zrušení soukromých ordinací lékařů a dentistů 01.04.1978
6/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků 26.01.1978
7/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o uznávání lesních porostů a stromů k pěstování a sběru lesních semen a řízků 26.01.1978
8/1978 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se vydávají zásady pro vypracování dokumentace hašení požárů 01.04.1978
9/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zrušení vyhlášky o soukromých ordinacích lékařů a dentistů a vyhlášky o sazbách za úkony prováděné v soukromých lékařských a dentistických ordinacích 01.04.1978
o1/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o2/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.01.1978
o3/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o4/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o10/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů