Objednat předplatné

Částka č. 24/1977 Sb.

Vydána dne: 23.11.1977
Číslo Název předpisu Účinnost od
75/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o opakovaných projektech 01.01.1978
76/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb. 01.01.1978
77/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě 01.01.1978
78/1977 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací 01.01.1978
79/1977 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků 01.01.1978
80/1977 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků 01.01.1978
81/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 99/1976 Sb., o vodní stráži 01.01.1978
o1/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1977
o2/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.11.1977
o4/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o6/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.11.1977
o7/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.11.1977
o11/c24/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 23.02.1977
o12/c24/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 27.06.1977
o13/c24/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.02.1977
o14/c24/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.04.1977
o15/c24/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 19.05.1977