Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 17/1976 Sb.

Vydána dne: 06.08.1976
Číslo Název předpisu Účinnost od
83/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (dále FMTIR) o obecných technických požadavcích na výstavbu 01.10.1976
84/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 01.10.1976
85/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu 01.10.1976
86/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o osvědčování vhodnosti výrobků pro stavební části staveb 01.10.1976
87/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o informacích o výrobcích pro stavební části staveb 01.10.1976
88/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o oprávnění k projektové činnosti 01.10.1976
89/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o oprávnění k inženýrské činnosti 01.10.1976