Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 1/1976 Sb.

Vydána dne: 09.02.1976
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1976 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Jindřichův Hradec) 09.02.1976
2/1976 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 25 - Zakamenné 09.02.1976
3/1976 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru národní bezpečnosti 01.04.1976
4/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb. 01.04.1976
5/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o vzájemné ochraně autorských práv k dílům literárním, vědeckým a uměleckým 23.09.1975
6/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968) 01.01.1976
7/1976 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku 01.04.1976
8/1976 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku 01.04.1976
9/1976 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů 01.03.1976
10/1976 Sb. Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 01.03.1976
o1/c1/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.06.1975
o2/c1/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1976