Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 34/1975 Sb.

Vydána dne: 15.12.1975
Číslo Název předpisu Účinnost od
137/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydávají Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev a upravuje postup při vypracování a schvalování stanov družstva, jejich změn a doplňků 01.01.1976
138/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví 01.01.1976
139/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců 01.01.1976
140/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 89/1972 Sb. 01.01.1976
o1/c34/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c34/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.12.1975
o3/c34/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.12.1975
o4/c34/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů