Objednat předplatné

Částka č. 25/1975 Sb.

Vydána dne: 30.09.1975
Číslo Název předpisu Účinnost od
101/1975 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 87 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 30.09.1975
102/1975 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 10 30.09.1975
103/1975 Sb. Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 10. července 1975 č. 210 01.01.1976
104/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka 01.07.1975
105/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou 18.06.1975
106/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM), Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) a Dodatkovém protokolu k oběma úmluvám 01.01.1975
107/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu II týkajícího se prodloužení doby platnosti Dodatkové úmluvy k Úmluvě CIV z roku 1961 o odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících 01.01.1973
108/1975 Sb. Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v Severomoravském kraji stavebním úřadem 30.09.1975
o1/c25/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.08.1965
o2/c25/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c25/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.09.1975
o4/c25/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o5/c25/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 18.06.1975
o6/c25/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 31.12.1980