Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 23/1975 Sb.

Vydána dne: 15.09.1975
Číslo Název předpisu Účinnost od
91/1975 Sb. Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění šestého pětiletého plánu a prováděcích plánů v letech 1976 - 1980, schválené usnesením vlády ČSSR č. 209 ze dne 10. července 1975 01.01.1976
92/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci 24.05.1975
93/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou 07.02.1975
94/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 30.04.1975
95/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích 24.06.1975
96/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení 26.03.1975
97/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací 15.09.1975
98/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla 15.09.1975
99/1975 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 111/1974 Sb., o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975 15.09.1975
o1/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.09.1975
o2/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.09.1975
o3/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o4/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.09.1975
o5/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1975