Objednat předplatné

Částka č. 21/1975 Sb.

Vydána dne: 12.08.1975
Číslo Název předpisu Účinnost od
79/1975 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o doplnění usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 13 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky uveřejněné ve Sbírce zákonů ČSSR částka 17 ze dne 23. června 1975 č. 58 12.08.1975
80/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o ochraně ovzduší před znečištěním 02.03.1975
81/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií 01.01.1975
82/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 25.03.1975
83/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce 22.01.1975
84/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů 30.01.1975
85/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou a o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o vzájemném odstranění překážek obchodu 01.01.1975
86/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce 26.06.1973