Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 19/1975 Sb.

Vydána dne: 16.07.1975
Číslo Název předpisu Účinnost od
68/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Stockholmském dodatkovém znění ze dne 14. července 1967 k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 29.12.1970
69/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967 22.12.1970
70/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní 20.05.1972
71/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu a Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu 04.12.1974
72/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně charakteru hraničních přechodů na československo-polských státních hranicích Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muszyna 01.03.1975
73/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu 25.01.1975
o1/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 18.12.1974
o2/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.03.1975
o3/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1975
o4/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.01.1975
o5/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 24.01.1975
o6/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 29.01.1975
o7/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1975
o8/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1975
o9/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.07.1975
o10/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1975