Objednat předplatné

Částka č. 5/1974 Sb.

Vydána dne: 16.04.1974
Číslo Název předpisu Účinnost od
30/1974 Sb. Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky 16.04.1974
31/1974 Sb. Zákon České národní rady o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy 01.07.1974
32/1974 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 46 a 83 16.04.1974
33/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory 01.05.1974
34/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 41/1965 Sb., o používání vlastních osobních vozidel pracovníky při vnějších výkonech 16.04.1974
35/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška č. 102/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974 01.05.1974
36/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti mezinárodní silniční dopravy 17.07.1973
37/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího státního občanství 31.03.1974
38/1974 Sb. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě 01.05.1974
39/1974 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Lučenci, kterou se určuje Městský národní výbor ve Fiľakově stavebním úřadem 16.04.1974
o1/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.04.1974
o14/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.04.1974
o15/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.04.1974
o16/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.04.1974
o17/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.04.1974
o18/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů