Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 21/1974 Sb.

Vydána dne: 27.11.1974
Číslo Název předpisu Účinnost od
113/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění vyhlášky č. 171/1973 Sb. 01.01.1975
114/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského 27.11.1974
115/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení 13.08.1973
116/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích 16.11.1974
117/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení 01.01.1975
118/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech 01.01.1975