Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 19/1974 Sb.

Vydána dne: 06.11.1974
Číslo Název předpisu Účinnost od
103/1974 Sb. Zákon o zemědělské dani 01.01.1975
104/1974 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách 01.01.1975
105/1974 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 131 a č. 149 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ve volebním obvodu č. 36 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 06.11.1974
106/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani 01.01.1975
107/1974 Sb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady 06.11.1974