Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 12/1974 Sb.

Vydána dne: 25.07.1974
Číslo Název předpisu Účinnost od
70/1974 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 75 (Praha 5) 25.07.1974
71/1974 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 17 a 68 25.07.1974
72/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku 25.07.1974
73/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech 01.10.1974
74/1974 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje k vyřizování sporů z mezinárodní přepravy zboží na území hlavního města Prahy obvodní soud pro Prahu 2 01.09.1974
75/1974 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 146/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem 01.08.1974
76/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů 01.01.1975
o1/c12/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1974
o2/c12/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c12/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 05.06.1974