Objednat předplatné

Částka č. 1/1974 Sb.

Vydána dne: 13.02.1974
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1974 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 57 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 13.02.1974
2/1974 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 8 (České Budějovice) 13.02.1974
3/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě 19.07.1973
4/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou 01.09.1973
5/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu 19.09.1973
6/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky 20.07.1973
7/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 25.05.1973
8/1974 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Veľká Fatra 13.02.1974
9/1974 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Vihorlat 13.02.1974
10/1974 Sb. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o geodetických pracích ve výstavbě 01.03.1974
11/1974 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie o geodetických pracích ve výstavbě 01.03.1974
o1/c1/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c1/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c1/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o4/c1/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1972
o5/c1/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
o6/c1/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 26.10.1973
o7/c1/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974