Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 41/1973 Sb.

Vydána dne: 27.12.1973
Číslo Název předpisu Účinnost od
164/1973 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 27.12.1973
165/1973 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974 01.01.1974
166/1973 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1974 01.01.1974
167/1973 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Matici slovenské 01.01.1974
168/1973 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o náhradě škody vzniklé při branné výchově 01.02.1974
169/1973 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům 01.01.1974
170/1973 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 180/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl 27.12.1973
171/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 122/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu 01.01.1974
172/1973 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů a federálního ministerstva financí o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí 01.01.1974
173/1973 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa 01.01.1974
174/1973 Sb. Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností 01.01.1974
o1/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o3/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1973
o4/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1973
o5/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o7/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1973
o10/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1973
o12/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1973