Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 35/1973 Sb.

Vydána dne: 12.11.1973
Číslo Název předpisu Účinnost od
138/1973 Sb. Zákon o vodách (vodní zákon) 01.04.1975
139/1973 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 12.11.1973
140/1973 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 12.11.1973
141/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 88 (Habartovsko) Západočeského krajského národního výboru 12.11.1973
142/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření mezinárodní soustavy a Organizace kosmických telekomunikací "Intersputnik" 12.07.1971
143/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 07.09.1973
144/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o drátových telekomunikačních zařízeních provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť 01.01.1974
145/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřízení Drevounie, podniku zahraničního obchodu 01.01.1974
146/1973 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem 12.11.1973
147/1973 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1973
o2/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o7/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů