Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 32/1973 Sb.

Vydána dne: 12.10.1973
Číslo Název předpisu Účinnost od
114/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 123 (Praha 8) 12.10.1973
115/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 185 (Vítkov - Severomoravský kraj) 12.10.1973
116/1973 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebním obvodě č. 109 12.10.1973
117/1973 Sb. Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a v organizacích zahraničního obchodu, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 27. září 1973 č. 284 12.10.1973
118/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 151/1971 Sb. 01.11.1973
119/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích 15.10.1973
120/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou 20.07.1973
121/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o společné kontrole na státních hranicích 03.07.1973
122/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 05.02.1973
123/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik 06.06.1972
124/1973 Sb. Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech orgánů ROH v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 01.01.1974
o1/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.10.1973
o3/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.10.1973
o4/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1973
o8/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1973
o10/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 06.08.1973
o11/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1973
o14/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1973
o15/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.10.1973
o16/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.10.1973
o17/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1973
o18/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o19/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1973
o20/c32/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 27.04.1973
o21/c32/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 06.07.1973
o22/c32/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 06.02.1973
o23/c32/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.03.1973