Objednat předplatné

Částka č. 27/1973 Sb.

Vydána dne: 30.08.1973
Číslo Název předpisu Účinnost od
94/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. února 1961, týkající se odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících 01.01.1973
95/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou 21.03.1973
96/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuador 01.03.1972
97/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky v oblasti cestovního ruchu 02.05.1973
98/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Veterinární dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království 12.04.1973
99/1973 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c27/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 04.10.1972
o2/c27/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 19.06.1973
o3/c27/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv