Přejít na PLUS

Částka č. 24/1973 Sb.

Vydána dne: 30.07.1973
Číslo Název předpisu Účinnost od
83/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 19.04.1973
84/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky 27.12.1971
85/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému 26.01.1973
86/1973 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1973 30.07.1973