Objednat předplatné

Částka č. 14/1972 Sb.

Vydána dne: 12.07.1972
Číslo Název předpisu Účinnost od
37/1972 Sb. Zákon o okresních a krajských zemědělských správách 01.09.1972
38/1972 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 12.07.1972
39/1972 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 111 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 12.07.1972
40/1972 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 12.07.1972
41/1972 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 12.07.1972
42/1972 Sb. Zákon Slovenské národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy 01.08.1972
43/1972 Sb. Vyhláška Slovenského báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů 01.08.1972
44/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí některým pracovníkům oborového podniku Č K D P r a h a 12.07.1972
45/1972 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění vyhláška č. 164/1971 Sb., o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací 01.08.1972
46/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení Smlouvy o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách 05.05.1972
o1/c14/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1972
o2/c14/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.07.1972