Objednat předplatné

Částka č. 37/1971 Sb.

Vydána dne: 23.12.1971
Číslo Název předpisu Účinnost od
144/1971 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1972 01.01.1972
145/1971 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže 01.01.1972
146/1971 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 01.01.1972
147/1971 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972 01.01.1972
148/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ochraně hospodářského a služebního tajemství 01.01.1972
149/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství 01.01.1972
150/1971 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady 23.12.1971
151/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu 01.01.1972
152/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě 01.01.1972