Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 36/1971 Sb.

Vydána dne: 20.12.1971
Číslo Název předpisu Účinnost od
139/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací 01.01.1972
140/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků 01.01.1972
141/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností 01.01.1972
142/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 44/1970 Sb. 01.05.1972
143/1971 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb. 20.12.1971
o1/c36/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.12.1971
o2/c36/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.12.1971
o3/c36/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.12.1971
o4/c36/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.04.1971
o5/c36/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c36/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.10.1971
o7/c36/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1971