Přejít na PLUS

Částka č. 31/1971 Sb.

Vydána dne: 21.10.1971
Číslo Název předpisu Účinnost od
115/1971 Sb. Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971 - 1975 21.10.1971
116/1971 Sb. Zákon České národní rady o výborech a komisích lidové kontroly 21.10.1971
117/1971 Sb. Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosů a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení 01.01.1972
118/1971 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami 01.11.1971
119/1971 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 21.10.1971
o1/c31/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1971
o2/c31/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1971
o3/c31/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o4/c31/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c31/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů