Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 28/1971 Sb.

Vydána dne: 20.10.1971
Číslo Název předpisu Účinnost od
101/1971 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 až 1975 (zákon o pátém pětiletém plánu) 20.10.1971
102/1971 Sb. Zákon o ochraně státního tajemství 01.01.1972
103/1971 Sb. Zákon o lidové kontrole 20.10.1971
104/1971 Sb. Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu vojenských soudů 01.11.1971
105/1971 Sb. Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o zrušení některých ustanovení vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 13/1968 Sb., kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání 20.10.1971
o1/c28/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
o2/c28/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971