Objednat předplatné

Částka č. 10/1971 Sb.

Vydána dne: 15.05.1971
Číslo Název předpisu Účinnost od
32/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla) 01.07.1971
33/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o stanovení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy v působnosti Slovenské socialistické republiky 01.06.1971
34/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 131/1970 Sb., o zřízení krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice a o opatřeních s tím souvisících 01.06.1971
35/1971 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 1/1971 Sb., o zřizování odborů krajských národních výborů 01.06.1971
36/1971 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem 15.05.1971
o1/c10/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o2/c10/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 26.10.1970