Objednat předplatné

Částka č. 1/1971 Sb.

Vydána dne: 11.02.1971
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1971 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování odborů krajských národních výborů 11.02.1971
2/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům 01.03.1971
3/1971 Sb. Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady Československého revolučního odborového hnutí pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv 11.02.1971
4/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zrušení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 133/1968 Sb., o kolektivních smlouvách 11.02.1971
5/1971 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti 11.02.1971
6/1971 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 6/1970 Sb., kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení 11.02.1971
7/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o registraci staveb 11.02.1971
8/1971 Sb. Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.02.1971
o1/c1/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c1/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.12.1970
o3/c1/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
o4/c1/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c1/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
o6/c1/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1971
o7/c1/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 25.11.1970