Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 35/1970 Sb.

Vydána dne: 08.12.1970
Číslo Název předpisu Účinnost od
109/1970 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech 08.12.1970
110/1970 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež 01.01.1971
111/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě 06.02.1970
112/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin 09.10.1970
113/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými 28.10.1970
114/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru 03.12.1968