Objednat předplatné

Částka č. 50/1969 Sb.

Vydána dne: 30.12.1969
Číslo Název předpisu Účinnost od
168/1969 Sb. Nařízení vlády Československé republiky o přechodném zákazu zvyšování cen 01.01.1970
169/1969 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1970
170/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o prodloužení platnosti některých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Sb., o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek 01.01.1970
171/1969 Sb. Vyhláška ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterou se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů a nahrazuje se novým zněním 01.01.1970
o1/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1970
o3/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1969
o5/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1969
o8/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1969
o9/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1969
o10/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c50/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.03.1968
o12/c50/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 07.11.1968