Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 46/1969 Sb.

Vydána dne: 23.12.1969
Číslo Název předpisu Účinnost od
145/1969 Sb. Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady 23.12.1969
146/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd 23.12.1969
147/1969 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře 01.01.1970
148/1969 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb. 01.01.1970
149/1969 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 01.01.1970
150/1969 Sb. Zákon o přečinech 01.01.1970
151/1969 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení 01.01.1970
152/1969 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 01.01.1970
o1/c46/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.12.1969
o2/c46/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c46/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1969